Reklamacje i zwroty

Zasady zwrotów reklamacji i gwarancji

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży (zwroty)

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpienia. Termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik lub osoba wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy, w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy: Wzór odstąpienia od umowy
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia rzeczy, innego, niż najtańszy oferowany przez nas sposób), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Warunkiem zwrotu całości kosztów jest odesłanie do Sprzedawcy przedmiotu nienoszącego śladów użytkowania. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli chcą Państwo zwrócić rzecz otrzymaną w związku z umową:

  • Odsyłają nam Państwo zwracaną rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  • Poniosą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  • Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Ograniczenia w prawie do odstąpienia od umowy:
Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2015 roku, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, np kosmetyki, która ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, po otwarciu opakowania, nie może być zwrócona, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (Art 38. pkt 5).

Gwarancje i reklamacje

Na wszystkie produkty, w tym sprzęt fryzjerski i kosmetyczny, udzielamy pełnej gwarancji producenta. Ponadto zgodnie z ustawą o prawach konsumenta zapewniamy możliwość zwrotu lub wymiany nieużywanego produktu. Zapewniamy, że sprzedajemy wyłącznie fabrycznie nowe przedmioty.
W celu przyspieszenia procesu reklamacji prosimy skorzystać z formularza Wzór reklamacji
Może on zostać wysłany:

  • tradycyjnie pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres Progress Września, ul. Wrocławska 43, 62-300 Września, lub
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: esklep@progress.wrzesnia.pl.

Zobowiązujemy się ustosunkować się do każdej reklamacji nie później niż 14 dni kalendarzowych od daty jej złożenia.